Credit note là gì? Debit là gì?

credit note là gì

Credit note là gì ? – Credit note và Debit Note (Debit memo) là những loại chứng từ thường được sử dụng trong thương mại để điều chỉnh giá trị sai trên các chứng từ. Sau đây là sự khác biệt giữa 2 loại chứng từ này

Credit note là gì?

Credit note hay còn gọi là credit memo là một loại chứng từ thương mại mà người bán sử dụng để bán cho người mua với số tiền thường nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trên hóa đơn.

Thông qua Credit note người bán hàng có thể gián tiếp tương tác với người mua, kích thích người mua (khách hàng) quay lại mua hàng/ dịch vụ trong tương lai.

Credit note là gì

Trong một vài trường hợp mua hàng hóa nhưng khách hàng trả thừa tiền so với số tiền hàng trên hóa đơn thì Credit note sẽ là căn cứ để trả lại tiền thừa hoặc khách hàng mang hàng trả lại thì người bán có thể trả lại bằng tiền mặt, bằng mặt hàng khác ngang giá hoặc sử dụng Credit note trả để khách hàng có thể sử dụng mua hàng sau này.

Có 4 trường hợp sử dụng credit note:

  • Một số lượng hóa đơn được phóng đại,
  • Tỷ lệ chính xác về giảm giá không được áp dụng,
  • Sản phẩm hư hỏng trong thời hạn bảo lãnh,
  • Sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật của người mua và được trả về.

Debit Note là gì?

Debit Note là gì

Debit note (debit memo) là một loại chứng từ được sử dụng trong thương mại được chính người mua hàng gửi cho người bán. Nhiệm vụ của Debit note dùng để điều chỉnh giá trị trên hóa đơn khi bị sai, thì người bán cũng sử dụng được Debit Memo hay còn gọi là hóa đơn điều chỉnh. Thường thì debit memo sẽ chỉ được dùng trong mô hình kinh doanh là B2B.

Sự khác nhau giữa debit note và credit note là gì?

  • Debit note hay còn gọi là hoá đơn điều chỉnh tăng được xuất bởi người mua mục đích để yêu cầu nhà cung cấp xuất credit note nhằm tăng giá trị hoá đơn ở trước đó.

sự khác nhau giữ debit note và credit note

  • Credit note hay còn gọi là hoá đơn điều chỉnh giảm hoặc hoá đơn âm được xuất bởi người bán. Mục đích là để hủy một phần giá trị từ trước đó của hóa đơn, lý do hàng hoá đã bị trả lại.

Xem thêm : Hun trùng là gì? 

Với sự so sánh trên hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa credit note & debit note là gì? Khái niệm credit note là gì? Debit note là gì? trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên trên thực tế thì 2 loại chứng từ này ít được xuất hiện tại Việt Nam.

 

Rate this post