Rủi Ro Bảo Hiểm Hàng Hải Là Gì? Phân Loại Rủi Ro

Về rủi ro bảo hiểm hàng hải trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và cách phân loại rủi ro hàng hải. Trước tiên, bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động của con người, tàu, hàng hóa được vận chuyển trên biển. 

Phân loại rủi ro bảo hiểm hàng hải

Phân loại theo nguyên nhân

Theo nguyên nhân rủi ro bảo hiểm hàng hải bao gồm rủi ro do thiên tai, rủi ro do tai nạn bất ngờ trên biển và rủi ro do hành động của con người.

Thiên tai: là những hiện tượng do thiên nhiên gây ra như biển động, bão, lốc, sét, thời tiết quá xấu … mà con người không chống lại được.

Xem thêm: Tổn thất bảo hiểm hàng hải là gì

rủi ro bảo hiểm hàng hải

Tai nạn bất ngờ trên biển: mắc cạn, đắm, bị phá huỷ, cháy, nổ, mất tích, đâm va với tàu hoặc một vật thể cố định hay di động khác không phải là nước, phá hoại của thuyền trưởng và thuỷ thủ trên tàu,..

Hành động của con người: ăn trộm, ăn cắp hàng, mất cướp, chiến tranh, đình công, bắt giữ, tịch thu…

Ngoài ra còn các rủi ro bảo hiểm hàng hải khác như rủi ro lúc xếp dỡ hàng, hàng bị nhiễm mùi, lây bẩn…

Phân loại theo nghiệp vụ bảo hiểm

Theo nghiệp vụ bảo hiểm có 4 nhóm rủi ro là: rủi ro chính được bảo hiểm, rủi ro phụ có thể được bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm trong trường hợp đặc biệt và rủi ro loại trừ:

Rủi ro chính được bảo hiểm là rủi ro được bảo hiểm trong những điều kiện bảo hiểm hàng hóa thông thường. Bao gồm các rủi ro mắc cạn, chìm đắm, cháy nổ, đâm va.

Rủi ro phụ có thể được bảo hiểm là các rủi ro: rách, vỡ, gỉ, bẹp, cong vênh, hấp hơi, mất mùi, lây hại, lây bẩn, va đập vào hàng hóa khác, nước mưa, hành vi ác ý, trộm, cắp, cướp, móc cẩu…

Rủi ro bảo hiểm hàng hải trong trường hợp đặc biệt (còn gọi là rủi ro phải bảo hiểm riêng): Là những rủi ro loại trừ đối với bảo hiểm hàng hải. Ðó là các rủi ro đặc biệt, phi hàng hải như chiến tranh, đình công, bạo loạn… Các rủi ro này chỉ được bảo hiểm nếu có mua riêng, mua thêm. 

Khi chỉ mua bảo hiểm hàng hải thì những rủi ro này bị loại trừ. Trong trường hợp chủ hàng yêu cầu, rủi ro chiến tranh sẽ được nhận bảo hiểm kèm theo rủi ro thông thường được bảo hiểm với điều kiện trả thêm phụ phí đặc biệt.

Xem thêm:

phân loại rủi ro bảo hiểm hàng hải

Rủi ro loại trừ (không được coi là rủi ro bảo hiểm hàng hải): Là những rủi ro thường không được bảo hiểm trong mọi trường hợp. 

Bao gồm: buôn lậu, tịch thu, phá bao vây, các hành vi sai lầm cố ý của người tham gia bảo hiểm, nội tỳ, ẩn tì, bao bì không đúng qui cách, vi phạm thể lệ xuất nhậo khẩu hoặc vận chuyển chậm trễ làm mất thị trường, sụt giá, tàu không đủ khả năng đi biển, tàu đi chệch hướng, chủ tàu mất khả năng tài chính…

Rủi ro bảo hiểm hàng hải – Kết luận

Các rủi ro bảo hiểm hàng hải phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thất. Việc phân biệt nguyên nhân trực tiếp hay nguyên nhân gián tiếp có vai trò rất quan trọng để xác định rủi ro gây ra tổn thất có phải là rủi ro được bảo hiểm hay không. 

Những tổn thất nào có nguyên nhân trực tiếp là rủi ro được bảo hiểm gây ra mới được bồi thường.

Rate this post