Quy trình thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ – Nhắc đến xuất nhập khẩu người ta thường nghĩ ngay đến việc xuất hàng ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên có một loại hình xuất nhập khẩu rất đặc biệt. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí bởi việc xuất nhập khẩu diễn ra ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Không phải làm thủ tục xuất nhập khẩu xuyên biên giới từ nước này sang nước khác. Đó là thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây!

Thế nào là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ?

– Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu; hàng hoá nhập khẩu tại chỗ coi như hàng nhập khẩu, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

– Căn cứ để xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hoá phải có hai hợp đồng riêng biệt:
+ Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam;
+ Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam.

– Người xuất khẩu tại chỗ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp xuất khẩu): Là người được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.
– Người nhập khẩu tại chỗ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhập khẩu): là người mua hàng của thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng tại Việt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ.

Các mặt hàng hóa trong thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Dưới đây là một số mặt hàng có thể thực hiện thủ tục xuất nhập hàng tại chỗ, quy định theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC, 

Các mặt hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Điều 86:

+ Các loại thiết bị, máy móc thuê hoặc mượn, sản phẩm gia công, các loại vật tư nguyên liệu dư thừa, phế phẩm hay phế liệu thuộc hợp đồng gia công. (Quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP)

+ Hàng hóa thực hiện giao dịch mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất.

+ Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Hồ sơ làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Tương tự như thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu thông thường, thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ cũng yêu cầu khá nhiều giấy tờ, chứng từ. Do đó để việc làm thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ diễn ra suôn sẻ tiết kiệm, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

Hồ sơ làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ:

Bộ hồ sơ giống với thủ tục xuất khẩu bình thường, quy định tại Điều 16 thông tư số 38/2015/TT-BTC (có sửa đổi bổ sung tại thông tư 39/2018/TT-BTC) bao gồm:

+ Tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ (cũng là tờ khai Hải quan điện tử) theo các tiêu chí thông tin quy định tại mẫu số 02 phụ lục II ban hành kèm theo thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Hồ sơ Hải quan xuất khẩu tại chỗ

Nếu hàng hóa nằm trong diện phải khai tờ khai Hải quan giấy (Quy định tại Điều 25 nghị định 59/2015/NĐ-CP, có sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP), thì chủ hàng phải khai và nộp 02 bản chính theo mẫu HQ/2015/XK phụ lục IV ban hành kèm thông tư số 38/2015/TT-BTC)

+ Hóa đơn thương mại hoặc các loại chứng từ tương đương: (01 bản chụp)

+ Giấy phép xuất khẩu hoặc giấy tờ tương đương cho phép xuất khẩu.

  • Nếu chỉ xuất khẩu 1 lần : nộp 01 bản chính
  • Nếu xuất khẩu từ 2 lần trở lên : 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu

+ Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính – nếu có

+ Hồ sơ chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa: 01 bản chụp đối với lần đầu làm thủ tục xuất khẩu

+ Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp – nếu có

+ Các giấy tờ khác theo quy định đối hàng xuất khẩu (trừ vận tải đơn – B/L)

Hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ gồm

+ Tờ khai Hải quan điện tử theo các tiêu chí thông tư quy định tại mẫu 01 phụ lục II ban hành kèm thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Hồ sơ Hải quan nhập khẩu tại chỗ
Nếu thực hiện tờ khai giấy thì dựa vào mẫu HQ/2015/NK: 2 bản chính

+ Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ tương đương: 01 bản chụp

+ Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản tương đương cho phép nhập khẩu.

  • Nếu nhập khẩu chỉ 1 lần: 01 bản chính
  • Nếu nhập khẩu từ 2 lần trở lên: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu

+ Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính) – nếu có

+ Chứng từ thể hiện tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: 01 bản chụp khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên

+ Tờ khai trị giá: Thực hiện khai theo mẫu điện tử. Nếu người khai Hải quan khai trên tờ khai giấy thì nộp 2 tờ khai trị giá (Bản chính) tới cơ quan Hải quan.

+ Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

+ Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp – Nếu có

+ Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ vận tải đơn – B/L)

Trên đây là quy trình thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Vanchuyenviethan mong có thể giúp bạn thành công trong việc làm thủ tục này.

 

Rate this post